Vrijmetselaar worden?


Bent u op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen? Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor u. Kom eens langs! Als u overweegt lid te worden, neem dan contact op via onderstaand mailadres. Dan volgt een aantal gesprekken met leden van de loge, waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid willen blijven.


Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten.


Voor meer informatie over onze loge of het maken van een vrijblijvende afspraak, kunt u mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Procedure van aanname


Zoals al gezegd: er wordt grote waarde aan gehecht, dat een kandidaat voor het lidmaatschap zichzelf aanmeldt. Hij is immers "zelfstandig op zoek naar waarheid". Meestal geschiedt de aanmelding na bestudering van beschikbare literatuur en/of een bezoek aan een voorlichtingsavond. De kandidaat kan zich aanmelden via een verzoek aan de secretaris van loge Scaldis. Hij ontvangt daarna een aanmeldingsformulier. Er zullen vervolgens enkele gesprekken met de kandidaat volgen. De gehele procedure zal enkele maanden duren.


Een verzoek tot aanmelding bij onze loge Scaldis kan worden verstuurd naar het e-mailadres van de secretaris: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Adres van ons logegebouw


Het adres van ons logegebouw De Steen is Beestenmarkt 5, 4461 CS Goes.


Vrijmetselaars die graag willen visiteren zijn altijd welkom.