Bijeenkomsten van loge Scaldis


Loge Scaldis houdt haar bijeenkomsten wekelijks op de woensdagavond in het logegebouw De Steen aan de Beestenmarkt te Goes, waarbij wij twee soorten bijeenkomsten kennen: de rituele bijeenkomst (Open Loge) en de comparitiebijeenkomst.


Bij een rituele bijeenkomst vindt een ritueel plaats, waaraan de leden deelnemen in donkere uniforme kleding. Het ritueel hoort bij de hoogtijdagen van de vrijmetselaar: de aanneming van een nieuw lid, de verdere stappen in zijn vrijmetselaarschap, de viering van de naamdagen van schutspatronen, etc. Het is ook bij deze gelegenheden, dat de vrijmetselaren zich tooien met het kenmerkende schootsvel en de witte handschoenen.


In comparitiebijeenkomsten (bijeenkomsten zonder ritueel) vormt het zogenaamde ‘bouwstuk’ het middelpunt. Een bouwstuk is een lezing, welke kan gaan over een maatschappelijk of levensbeschouwelijk onderwerp. Na afloop van de oplevering wordt er veelal over van gedachten gewisseld.

 

Geschiedenis


Vrijmetselaarsloge Scaldis is opgericht in het jaar 2003. De naam van de loge is ontleend aan de benaming voor Schelde uit de 1e eeuw voor Christus, dat onder andere voorkomt in een geschrift van Julius Caesar uit het jaar 52 voor Christus.


De rivier heeft in de Zeeuwse regio door de eeuwen heen een zeer bepalende invloed gehad. De kleuren van de loge, wit en rood, zijn ontleend aan de heraldische kleuren van de gans die al sinds 1405 het wapen tooit van de stad Goes, dat in dat jaar 1405 stadsrechten verkreeg.